Chính sách bảo hành

+ Về quảng cáo google: bảo hành theo thời gian sử dụng dịch vụ.

+ Về website & phần mềm: bảo hành 1 năm